CONGRES EURO2021 - Ecological design of the Urban and Rural EnvirOnment - TU DELFT CITG M&E
             
DAY 1 – 26 MAY 2021   (Scientific progress - English spoken)
             
    9.00 - 9.15   OPENING   CONGRES DAY 1 
        Dr. Henk M. Jonkers   Associate Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences, M&E 
             
  SESSION  1.1   FUNDAMENTAL RESEARCH CONCERNING FUNCTIONALITY AND APPLICABILITY OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE BUILT ENVIRONMENT
             
    9.15- 9.35   THE ROLE OF ECOSYSTEM SERVICES IN EU CLIMATE POLICY 
        Ir. Diederik Samsom   Private Secretary to Vice-President of the European Commission Frans Timmermans and responsible for the implementation of EU climate policy, the development of the Green Deal and the European climate law
    9.35 - 9.45   PRESENTATION MANIFEST: 'A NEW ECOLOGICAL URBAN MODEL'
             
    9.45- 10.05   GREEN AS BUILDING MATERIAL
        Eva Stache MSc   Architect, PhD researcher Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering & Geosciences, M&E
             
    10.05-10.25   CONCRETE SOLUTIONS FOR LIVEABLE CITIES 
        Dr. Henk Jonkers    Associate Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences, M&E 
             
    10.25- 10.45   ANATOMICAL FEATURES OF A SELF-GROWING CONNECTION IN THE WEEPING FIG
        Xiuli Wang MSc   Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering & Geosciences
             
  SESSION 1.2   QUANTIFICATION OF ECOSYSTEM SERVICE PERFORMANCE 
             
    10.45- 11.05   QUANTIFICATION OF ECOSYSTEM SERVICES
        Prof. dr. Patrick Meire   Head of Department of Biology and Ecosystem Management Research Group, University of Antwerp, Belgium
             
    11.05- 11.25   THE SUSPENDED TREE IN THE URBAN JUNGLE
        Ir. Stef Janssen    Architect, boomkwekerij Ebben in Cuijk
             
  SESSION  1.3   CASE STUDIES - PRACTICAL EXAMPLES OF NATURE-INCLUSIVE BUILDING PROJECTS
             
    11.25 - 11.45   URBAN FORESTS
        Francesca Cesa Bianchi   Stefano Boeri architetti Milano, Italy, 
             
    11.45- 12.05   EARTHEN CONSTRUCTION: A PRACTICAL SOLUTION TO IMPROVE THE CLIMATE RESILIENCE OF CITIES IN THE NETHERLANDS
        Yask Kulshreshtha MSc   PhD researcher Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering & Geosciences
             
    12.05- 12.25   A NEW APPROACH TO NATURE INCLUSIVE MASONRY QUAY WALLS: RESULTS FROM THE "GREEN QUAYS" PROJECT
        Dr. Barbara Lubelli MSc   Associate Professor, TU Delft Architecture and the Built Environment, Heritage & Technology
             
    12.25- 12.35   CLOSING   CONGRES DAY 1
        Dr. Henk M. Jonkers   Associate Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences, M&E
             
DAG 2 – 27 MEI 2021   (Regional case studies - Dutch spoken)
             
    9.00 - 9.15    OPENING   CONGRES DAG 2
        Dr. Henk M. Jonkers   Universitair Hoofddocent TU Delft Civiele Techniek en Geowetenschappen, M&E
             
  SESSION  2.1   CASE STUDIES: VOORBEELDEN VAN NATUUR-INCLUSIEF BOUWEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING IN NEDERLAND EN BELGIË 
             
    9.15- 9.35   DE ROL VAN ECOSYSTEEMDIENSTEN IN HET GEMEENTELIJKE BELEID
        Wessel Breunesse   Wethouder climaat Gemeente Zaanstad 
             
    9.35- 9.55   VERGROENING CENTRUMGEBIED ALPHEN AAN DEN RHIJN
        Ron Kervezee   Projectleider Vergroening Centrumgebied Alphen aan den Rhijn
             
    9.55- 10.15   DE BOOMVEER
        Ir. Stef Janssen   Architect, boomkwekerij Ebben in Cuijk
             
  SESSION 2.2   ONTWERP CONSEQUENTIES VAN NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
             
    10.15- 10.35   KLIMAATADAPTIE IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET ONTWERP
        Ir Robbert Guis   Architect, bestuurslid BNA (Bond van Nederlandse Architecten), docent TU Delft Faculteit Bouwkunde, TEK architecten
             
    10.35- 10.55   DE ONTWERPSTUDIE STAD X KLIMAAT – HET GEBOUW ALS WATERMACHINE, HET BELANG VAN ONTWERPEND ONDERZOEK
        Ir. Hans de Boer   Architect, DIMI, TU Delft
        Jutta Hinterleitner MSc   Architect, onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft
             
    11.15- 11.35   DE WATERMACHINE - PRAKTIJKVOORBEELD, ONTWORPEN VOOR DE WATERLANDPLEINBUURT IN AMSTERDAM
        Ir. Tom Bergevoet   Architect Temp. architecture.urbanism
             
    11.35- 11.55   KIJKEN IN DE GROND
        Thomas van Nus MSc   Architect, Chrith architecten
             
  SESSION  2.3   MAATSSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN ANALYSE VAN NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
             
    11.55- 12.15   DE NATUURWAARDENVERKENNER
        Inge Liekens MSc   Milieu-econoom bij VITO België
             
    12.15- 12.35   TOON DE MEERWAARDE VAN NATUUR-INCLUSIEF ONTWERPEN AAN MET DE NATUURPUNTENCALCULATOR!
        dr. Maarten Mouissie   Teammanager Ecologie, Sweco Nederland
             
    12.35- 12.55   VERZILVEREN VAN GROENE BATEN
        Heidi van Woudenberg    
             
    12.55- 13.10   AFSLUITING CONGRES DAG 2  
        Dr. Henk M. Jonkers   Universitair Hoofddocent TU Delft Civiele Techniek en Geowetenschappen, M&E