CONGRES EURO2021 - Ecological design of the Urban and Rural EnvirOnment - TU DELFT CITG M&E
             
DAY 1 – 26 MAY 2021  

(Scientific progress - English spoken)

 

Playlist EURO 2021 - Day 1 - Scientific progress - English spoken

https://www.youtube.com/playlist?list=PLag3cUhyJ_x0pxzG9Z-bPHmQuJEjKAH2h

             
    9.00 - 9.15   OPENING  

CONGRES DAY 1 

        Dr. Henk M. Jonkers   Associate Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences, M&E 
Congres Day 1      https://youtu.be/lsuCyXS0FeA
             
  SESSION  1.1   FUNDAMENTAL RESEARCH CONCERNING FUNCTIONALITY AND APPLICABILITY OF ECOSYSTEM SERVICES IN THE BUILT ENVIRONMENT
             
    9.15- 9.35   THE ROLE OF ECOSYSTEM SERVICES IN EU CLIMATE POLICY 
        Henk Jonkers  

Associate Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences, M&E 

Opening                     https://youtu.be/NRIrxslIGFE

    9.35 - 9.45   PRESENTATION MANIFEST: 'A NEW ECOLOGICAL URBAN MODEL'
Manifest                                  https://youtu.be/5HzEJfLxXFU
             
    9.45- 10.05   GREEN AS BUILDING MATERIAL
        Eva Stache MSc   Architect, PhD researcher Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering & Geosciences, M&E
Eva Stache                 https://youtu.be/XcApt8vsPuw
             
    10.05-10.25   CONCRETE SOLUTIONS FOR LIVEABLE CITIES 
        Dr. Henk Jonkers   

Associate Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences, M&E 

Henk Jonkers              https://youtu.be/DaIMaWfDA1M

             
    10.25- 10.45   ANATOMICAL FEATURES OF A SELF-GROWING CONNECTION IN THE WEEPING FIG
        Xiuli Wang MSc  

Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering & Geosciences

Xiuli Wang                   https://youtu.be/jdQdJa_-pBM

 

             
  SESSION 1.2   QUANTIFICATION OF ECOSYSTEM SERVICE PERFORMANCE 
             
    10.45- 11.05   QUANTIFICATION OF ECOSYSTEM SERVICES
        Prof. dr. Patrick Meire  

Head of Department of Biology and Ecosystem Management Research Group, University of Antwerp, Belgium

Patrick Meire                https://youtu.be/yTm9ncE7TyA

             
    11.05- 11.25   THE SUSPENDED TREE IN THE URBAN JUNGLE
        Ir. Stef Janssen   

Architect, boomkwekerij Ebben in Cuijk

Stef Janssen                  https://youtu.be/ru8tglUY6J8

             
    11.25- 11.45   HYPOTHESIS FOR THE NEXT CITY
        Mathias Lehner MSc  

Architect, strategic advisor, research director and initiator NextCity.nl

Hypothesis for the Next City
Nature-inclusive building provides quality of life, for all species
Mathias Lehner MSc, architect, strategic advisor, research director and initiator NextCity.nl

Dive into the Anthropocene and find out how the rapid growth of metropoles is not only a threat but also an opportunity to bundle forces and design a new generation of cities based upon the hypothesis of the Next City that provides Quality of Life – for all Species, by thinking in systems and seeing the city as an ecosystem from a spatial perspective.

De Next City hypothese
Natuurinclusief ontwerpen voor meer verblijfskwaliteit, voor alle soorten
Mathias Lehner MSc, architect, strategisch adviseur, research director en initiatiefnemer NextCity.nl

Duik in het anthropoceen en ontdek hoe de snelle groei van steden niet alleen een bedreiging maar een kans is om krachten te bundelen om een nieuwe generatie steden te ontwerpen op basis van de Next City hypothese, die verblijfskwaliteit – voor alle soorten – biedt door in systemen te denken en de stad als een ecosysteem te zien vanuit een ruimtelijke perspectief.

Mathias Lehner                https://youtu.be/jjPI3wjBqGI

  SESSION  1.3   CASE STUDIES - PRACTICAL EXAMPLES OF NATURE-INCLUSIVE BUILDING PROJECTS
             
    11.45- 12.05   URBAN FORESTS
        Francesca Cesa Bianchi  

Stefano Boeri architetti Milano, Italy

Francesca Cesa Bianchi          https://youtu.be/5Z7l9uy8gBo 

             
    12.05-12.25   EARTHEN CONSTRUCTION: A PRACTICAL SOLUTION TO IMPROVE THE CLIMATE RESILIENCE OF CITIES IN THE NETHERLANDS
   

 

  Yask Kulshreshtha MSc  

PhD researcher Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering & Geosciences

Yask Kulshreshtha               https://youtu.be/rRAxQfjlvxA

             
    12.25- 12.45   A NEW APPROACH TO NATURE INCLUSIVE MASONRY QUAY WALLS: RESULTS FROM THE "GREEN QUAYS" PROJECT
        Dr. Barbara Lubelli MSc  

Associate Professor, TU Delft Architecture and the Built Environment, Heritage & Technology

Barbara Lubelli                  https://youtu.be/goxh8w8P-lA

             
    12.45-13.05   CHANGE FOR THE BETTER: BUILDING ENGINEERING GRADUATES AMELIORATING URBAN CLIMATE
   

 

  Dr. Roel Schipper   Roel Schipper                      https://youtu.be/WskkQMR1UTU
    13.05-13.25   CLOSING   CONGRES DAY 1
        Dr. Henk M. Jonkers  

Associate Professor TU Delft Civil Engineering and Geosciences, M&E

 

             
DAG 2 – 27 MEI 2021  

(Regional case studies - Dutch spoken)

 

Playlist EURO 2021 - Dag 2 - Regional case studies - Dutch spoken

https://www.youtube.com/playlist?list=PLag3cUhyJ_x1ujxb6_MR3hc0pevXb3LSG

             
    9.00 - 9.15    OPENING  

CONGRES DAG 2

        Dr. Henk M. Jonkers  

Universitair Hoofddocent TU Delft Civiele Techniek en Geowetenschappen, M&E

Opening dag 2                          https://youtu.be/b3cQVQQbG60

             
  SESSION  2.1   CASE STUDIES: VOORBEELDEN VAN NATUUR-INCLUSIEF BOUWEN IN DE STEDELIJKE OMGEVING IN NEDERLAND EN BELGIË 
             
    9.15- 9.35   DE ROL VAN ECOSYSTEEMDIENSTEN IN HET GEMEENTELIJKE BELEID
        Wessel Breunesse  

Wethouder climaat Gemeente Zaanstad 

Wessel Breunesse                      https://youtu.be/CnDCwl4BLew

             
    9.35- 9.55   VERGROENING CENTRUMGEBIED ALPHEN AAN DEN RHIJN
        Ron Kervezee  

Projectleider Vergroening Centrumgebied Alphen aan den Rhijn

Ron Korvezee                            https://youtu.be/gF7LySoz2tM

             
    9.55- 10.15   DE BOOMVEER
        Ir. Stef Janssen  

Architect, boomkwekerij Ebben in Cuijk

Stef Janssen                             https://youtu.be/F4bp89akSM0

             
  SESSION 2.2   ONTWERP CONSEQUENTIES VAN NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
             
    10.15- 10.35   KLIMAATADAPTIE IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET ONTWERP
        Ir Robbert Guis  

Architect, bestuurslid BNA (Bond van Nederlandse Architecten), docent TU Delft Faculteit Bouwkunde, TEK architecten

Robbert Guis                             https://youtu.be/9qNjRwnL0bM

             
    10.35- 10.55   DE ONTWERPSTUDIE STAD X KLIMAAT – HET GEBOUW ALS WATERMACHINE, HET BELANG VAN ONTWERPEND ONDERZOEK
        Ir. Hans de Boer  

Architect, DIMI, TU Delft

 

        Jutta Hinterleitner MSc  

Architect, onderzoeker Leerstoel Gebiedsontwikkeling, TU Delft

De Boer & Hinterleitner             https://youtu.be/uUjPVHENnR4

             
    10.55- 11.15   DE WATERMACHINE - PRAKTIJKVOORBEELD, ONTWORPEN VOOR DE WATERLANDPLEINBUURT IN AMSTERDAM
        Ir. Tom Bergevoet  

Architect Temp. architecture.urbanism

Tom Bergevoet                          https://youtu.be/0PGYwKp36o4

             
    11.15- 11.35   KIJKEN IN DE GROND
        Christina Eickmeier  

Architect, Chrith architecten

Christina Eickmeier                   https://youtu.be/bS2EtXT7XNw

             
  SESSION  2.3   MAATSSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN ANALYSE VAN NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
             
   

11.35-11.55

  DE NATUURWAARDENVERKENNER
        Inge Liekens MSc  

Milieu-econoom bij VITO België

Inge Liekens                             https://youtu.be/Icmg-snfAnI

             
    11.55- 12.15   TOON DE MEERWAARDE VAN NATUUR-INCLUSIEF ONTWERPEN AAN MET DE NATUURPUNTENCALCULATOR!
        dr. Maarten Mouissie  

Teammanager Ecologie, Sweco Nederland

Maarten Mouissie                       https://youtu.be/JQVPKDDoosQ

             
    12.15- 12.35   VERZILVEREN VAN GROENE BATEN
        Heidi van Woudenberg  

GreenSteps Duurzame Innovatie

Programmamanager a.i. | Realiseert duurzame projecten voor overheid en bedrijfsleven

Heidi van Woudenberg              https://youtu.be/PKwDEFXTTUI

             
    12.35-12.55   AFSLUITING CONGRES DAG 2
        Dr. Henk M. Jonkers  

Universitair Hoofddocent TU Delft Civiele Techniek en Geowetenschappen, M&E

Afsluiting dag 2                        https://youtu.be/5m6ur8X8dGE